Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2013

2295 cb3d 390
Reposted fromnotfoundyou notfoundyou
2332 c873 390
Reposted frompinsleepe pinsleepe

December 15 2012

9753 79a4
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir

December 12 2012

emejzing wata ;]

December 04 2012

2503 6078 390
jajko
8307 42b1
ozdobna serwetka
8074 f02b 390
pudełko na herbatę 

November 08 2012

0676 f9bf 390
Reposted fromemankoadi emankoadi

November 06 2012

2287 3e3f 390

kitchen inspiration - blat

Reposted fromanomaly anomaly viamaua maua
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viamefir mefir

November 01 2012

Na początek rób codziennie dwie rzeczy, na które nie masz ochoty, w celu rozprężenia się i dopracowania koncepcji własnej osobowości i własnych możliwości.
— Robin Norwood "Kobiety, które kochają za bardzo"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapeasorela peasorela
6806 87e5 390
Reposted fromsillemo sillemo viathejelly thejelly
2649 6d08 390
Reposted frometerycznie eterycznie viaconvoitise convoitise
9937 fee0 390
Reposted fromretaliate retaliate viapeasorela peasorela

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa viamefir mefir

October 23 2012

8591 a6c8 390
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Maria już nie Awaria

kocham ten stan
cudowne sam na sam
kawa i ja
papierosy, kawa, ja
nie ma kumpli nie ma nieprzyjaciół
nie licząc dwudziestu w paczce papierosów
kocham ten stan
papierosy, kawa, ja...

— Hey, "Cisza, ja i czas"
Reposted fromreksi0 reksi0 viapeasorela peasorela

September 16 2012

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej, nie mogącej nawet ogarnąć myślą czegokolwiek, od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co. Może za to właśnie, że istota ta jest tak niegodna...
— Fiodor Dostojewski, "Biesy"
Reposted fromperelin perelin viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl